Vi skaper trygghet

Langemyhr har 22 års erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling og som din samarbeidspartner er vår visjon er å bistå deg som skal i gang med små eller større byggeprosjekter. Vår jobb er å sørge for at du som kunde får de nødvendige formelle kontaktene du trenger for å kunne gjennomføre prosjekter fra ide til ferdigstillelse på en trygg, ryddig og tilfredsstillende måte.

Vi tar på oss oppdrag innen eiendomsutvikling, prosjektledelse og prosjektkontrollør.

Prosjektledelse er byggherrens forlengede arm i prosjektene, vi bistår dere gjennom hele denne prosessen på en trygg og profesjonell måte.

Vi bistår også med eiendomsutvikling, hvis dere har en en tomt/ eiendom dere ønsker å utvikle kan vi bistå dere med dette fra start til mål.

Prosjektkontroll bør benyttes i et hvert enkelt prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester. Ved å bruke en fagkyndig prosjektkontrollør fra oss kan man raskt unngå dyre overraskelser. Vi utfører kontroller underveis og ved å utføre slike kontroller kan man på et tidlig stadium avklare eventuelle feil, mangler og/ eller misforståelser. Vi gir deretter beskjed til utførende om dette, slik at de raskt og enkelt kan rette opp i dette.

Kostnader med prosjektkontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden.

Vi innehar sentral godkjenning og er en byggmesterbedrift

Ta kontakt med oss hvis du har noe vi kan bistå deg med.