Vi skaper trygghet

Vi skaper trygghet

Vi tar på oss oppdrag innen Eiendomsutvikling, Prosjektledelse og Prosjektkontrollør.

Vi tilbyr dette for å påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og pris som igjen bidrar til at sluttproduktet blir fagmessig godt utført

Tjenester

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse innenfor kategoriene, nybygg, tilbygg og
rehabilitering.

Eiendomsutvikling

Vi tilbyr det bistand til å gjennomføre utvikling av egen eiendom. Vi hjelper deg gjennom hele prossessen

Prosjektkontrollør

Prosjektkontrollør er en fagperson som kontrollerer at utførende har gjort tilfredsstillende arbeid til avtalt tid, kvalitet og pris.

Vi er der når du trenger oss

Prosjektkontroll bør benyttes i et hvert enkelt prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester. Ved å bruke en fagkyndig prosjektkontrollør fra oss kan man raskt unngå dyre overraskelser. Vi utfører kontroller underveis og ved å utføre slike kontroller kan man på et tidlig stadium avklare eventuelle feil, mangler og/ eller misforståelser. Vi gir deretter beskjed til utførende om dette, slik at de raskt og enkelt kan rette opp i dette.

En god forsikring

Kostnader med prosjektkontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden.