Langemyhr AS er din pålitelige partner for alle dine byggeprosjekter og byggebehov. Vi tilbyr et omfattende spekter av tjenester innen bygg, prosjektledelse og energirådgivning, med fokus på kvalitet, effektivitet og bærekraft.

Vi er en Byggmesterbedrift og innehar sentral godkjenning på flere områder. Vi er stolte av vår evne til å levere kvalitetsarbeid innenfor tidsrammer og budsjett, og vi er alltid klare til å ta på oss nye spennende oppdrag.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste byggeprosjekt eller energiinitiativ.

Prosjektledelse

Våre prosjektledertjenester er:

Prosjektplanlegging:

 • Utvikling av prosjektplaner som identifiserer mål, oppgaver, ressurser og tidsrammer.
 • Skreddersydde planer som tar hensyn til prosjektets krav og kompleksitet.
 • Prosjektorganisering:
 • Etablering av effektive prosjektteam og definisjon av roller og ansvar for hver enkelt.
 • Opprettelse av klare og tydelige kommunikasjonskanaler for å sikre samhandling og informasjonsflyt i prosjektet.

Ressursstyring:

 • Tildeling og forvaltning av ressurser, inkludert arbeidskraft, utstyr og materialer, for å sikre optimal utnyttelse og kostnadseffektivitet.
 • Overvåking av ressursbruk og justering av denne etter behov for å sikre jevn fremdrift av prosjektet.

Tidsstyring:

 • Utarbeidelse av realistiske tidsplaner basert på prosjektets omfang og krav.
 • Kontinuerlig overvåking av prosjektets fremdrift og identifisering av potensielle forsinkelser, med implementering av tiltak for å holde prosjektet på rett spor.

Kostnadskontroll:

 • Estimering av kostnader og utvikling av budsjett i tråd med prosjektets krav og ressurser.
 • Nøyaktig økonomistyring gjennom hele prosjektet, med kontinuerlig oppfølging av kostnader og identifisering av eventuelle avvik.

Kvalitetskontroll:

 • Oppfølging av kvalitetskontroll for å sikre at alt arbeid utføres i samsvar med gjeldende standarder og spesifikasjoner.
 • Regelmessig inspeksjon av arbeidet for å sikre at kvaliteten opprettholdes gjennom hele prosjektet.

Risikostyring:

 • Identifisering av potensielle risikoer og utvikling av risikoreduserende strategier.
 • Hurtig respons på uforutsette hendelser eller problemer som oppstår underveis, med fokus på å minimere negative konsekvenser og sikre at prosjektet holder seg på rett kurs.

Kompetanse

Vi innehar kompetansen som vi mener trengs for å være en effektiv prosjektleder i bygg, dette inkluderer en kombinasjon av tekniske ferdigheter, lederegenskaper og mellommenneskelige ferdigheter. Her er noen av våre kompetanseområder:

Teknisk kunnskap: Prosjektledere i bygg må ha en grundig forståelse av byggeteknikk, konstruksjonsmetoder og byggeprosesser. Dette inkluderer kjennskap til bygningsmaterialer, konstruksjonsteknikker, byggetegninger og relevante lover og forskrifter.

Prosjektstyring: Evnen til å planlegge, organisere og styre alle aspekter av et byggeprosjekt er avgjørende. Dette innebærer å utvikle prosjektplaner, definere milepæler og tidsfrister, disponere ressurser, overvåke fremdrift og håndtere eventuelle avvik eller problemer som oppstår underveis.

Kostnadskontroll: Prosjektledere må være i stand til å utvikle budsjetter, spore kostnader og administrere økonomien til byggeprosjektet. Dette inkluderer å identifisere kostnadsbesparende muligheter, forhandle kontrakter og sikre at prosjektet holder seg innenfor budsjettet.

Kvalitetskontroll: Sikre at arbeidet som utføres på byggeplassen oppfyller høye kvalitetsstandarder og overholder spesifikasjoner og forskrifter er essensielt. Prosjektledere må være i stand til å etablere kvalitetskontrollprosesser, utføre inspeksjoner og adressere eventuelle mangler eller feil som oppstår.

Konflikthåndtering: Byggeprosjekter kan være komplekse og involvere mange ulike interessenter, og konflikter kan oppstå. En effektiv prosjektleder må være i stand til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte og finne løsninger som tilfredsstiller alle parter.

Kommunikasjon: Prosjektledere må kunne kommunisere effektivt med alle involverte parter, inkludert klienter, entreprenører, arkitekter, ingeniører og myndighetsorganer. Dette inkluderer å klart formidle prosjektets mål, instruksjoner og forventninger, samt lytte til og adressere bekymringer eller spørsmål fra andre.

Risikohåndtering: Identifisere og håndtere potensielle risikoer som kan påvirke prosjektets fremdrift eller resultat er viktig. Prosjektledere må kunne vurdere risiko, utvikle risikoreduserende strategier og håndtere uforutsette hendelser som oppstår underveis.

Priseksempel

Prosjekt for oppføring av en normal enebolig til Kr 9.000.000,- i Tønsberg. Byggetid 10 mnd.

 • Kontroll av tilbud mot ønsket utførelse
 • Klargjøre for avtaler og kontrakter med de utførende
 • Oppfølging på byggeplass, med sjekk av leveransen, krav til kvalitet og fremdrift, 1 besøk annenhver uke
 • Faktura kontroll og oppfølging av endringer
 • Tilstedeværelse på overtakelse/ ferdigbefaring
 • Oppfølging av eventuell mangelliste
Dette gir da en kostnad på Kr 89.000,- og er kun en økning på 1% av totalkostnaden for prosjektet. Antall timer er under rammen av normal utførelse og oppfølging, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet.

Bygg

Våre Byggmestertjenester er:

Nybygg:

 • Vi designer og bygger moderne og funksjonelle eneboliger, fritidsbolig, garasjer og flermannsboliger som oppfyller dine behov og ønsker.
 • Fra kontorbygg til butikker og restauranter, vi har ekspertisen til å realisere en rekke kommersielle prosjekter.
 • Skoler, sykehus, og andre offentlige fasiliteter, vi tar på oss prosjekter som bidrar til samfunnets velvære.

Rehabilitering og renovering:

 • Gjenoppbygging av eksisterende strukturer: Vi tar utfordringen med å forvandle gamle bygg til moderne og funksjonelle eiendommer.
 • Modernisering av fasader: Oppdatering av bygningens utseende og struktur for å gi den et nytt liv og øke dens verdi.
 • Nye dører og vinduer ? Da er vi din pålitelige partner. Vi tilbyr et bredt utvalg av varianter fra våre leverandører, slik at du kan finne akkurat det som passer best for ditt hjem. Vårt mål er å sikre at både kvaliteten og utseendet på dine nye dører og vinduer oppfyller dine forventninger og behov
 • Nytt tak ? Her tilbyr vi en grundig og kostnadsfri taksjekk for å vurdere tilstanden på ditt tak. Basert på våre funn, gir vi deg et skreddersydd tilbud for eventuelle nødvendige arbeider. Vår målsetting er å sikre at ditt tak får den nødvendige omsorgen det fortjener, med en effektiv og pålitelig utførelse av arbeidet

Tilbygg og ombygging:

 • Tilbygg: Legg til nye rom eller etasjer for å imøtekomme voksende behov.
 • Ombygging: Tilpasning av eksisterende rom eller strukturer for å gi dem nye formål eller funksjoner.

Snekkertjenester:

 • Vi kan tilby skreddersydde løsninger for ditt hjem. Alt fra skap og interiør til trapper og rekkverk.
 • Innvendig og utvendig trearbeid: Vi tar stolthet i håndverket vårt og leverer høykvalitets trearbeid for å forbedre utseendet og funksjonaliteten til ditt hjem eller bedrift.

Kjøkken:

 • Enten du ønsker et helt nytt kjøkken eller ønsker å gi ditt eksisterende kjøkken en oppfriskning, står vi klare til å bistå deg. Vår ekspertise dekker både valg av optimale løsninger, produkter av høy kvalitet og pålitelig montering. Med vår veiledning og utførelse kan du være trygg på at ditt kjøkkenprosjekt blir realisert på en måte som oppfyller dine behov og forventninger.

Bad:

 • Ønsker du å fornye ditt baderom? Vi står klare til å bistå deg med hele renoveringsprosessen. Med vårt samarbeid med pålitelige leverandører innen rørlegger- og elektrikertjenester kan vi skape det baderommet du drømmer om. Fra planlegging til gjennomføring, kan du stole på vår ekspertise for å skape et baderom som kombinerer stil, funksjonalitet og kvalitet.

Terrasser:

 • Vi spesialiserer oss på å konstruere terrasser i et bredt spekter av former og materialer, hvor kun fantasien setter begrensningene. Våre terrasseprosjekter kan tilpasses etter dine ønsker og behov, og vi utfører konstruksjonen med høy kvalitet og presisjon. Når det gjelder rekkverk, tilbyr vi alternativer i både treverk og kombinasjoner av glass og stål, slik at du kan skape den estetiske effekten du ønsker for din terrasse

Kompetanse

Erfarne fagfolk: Vårt team består av erfarne og dyktige håndverkere med lang erfaring innen byggebransjen. Vi kombinerer faglig ekspertise med lidenskap for å levere kvalitetsarbeid i hvert prosjekt vi tar på oss.

Kvalitetssikret utførelse: Vi legger stor vekt på kvalitetssikring gjennom hele byggeprosessen. Fra materialvalg til utførelse av arbeidet, sørger vi for at hvert trinn oppfyller de gode standardene for håndverk og byggkvalitet.

Fleksibilitet og tilpasningsevne: Vi forstår at hvert prosjekt er unikt, og vi tilpasser oss etter kundens behov og spesifikasjoner. Vår evne til å tilpasse oss ulike prosjektkrav gjør oss i stand til å levere løsninger som møter kundens forventningene.

Innovasjon og teknologisk innsikt: Vi holder oss oppdatert på de nyeste trender, teknologier og beste praksiser innen byggebransjen. Dette gjør oss i stand til å integrere gode løsninger og effektive metoder i vårt arbeid.

Tids- og kostnadseffektivitet: Vi har et sterkt fokus på å levere prosjekter innenfor avtalte tidsrammer og budsjett. Vår effektive prosjektledelse og ressursstyring sikrer at vi optimaliserer ressursene og minimerer forsinkelser og kostnader.

Tilbud til ditt prosjekt ?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste byggeprosjekt.

Energirådgivning

Vi tilbyr energirådgivning til oppdragsgivere som har behov for bistand av dette til sitt prosjekt. Vi bistår med energimerking, veileder om energieffektivisering og energioppgradering av boliger.

Vi er oppført i Enovas rådgiverregister og med det har vi har dokumentert at vi oppfyller deres kompetansekrav, en forutsetning for oppføring i dette registeret.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din, eller hvordan du kan få støtte. Svarene får du ved å snakke med oss. Vi vil da kartlegge tilstanden på boligen, energimerke boligen og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken og samtidig øke markedsverdien av din bolig.

Enova kan dekke inntil kr 5.000,- av kostnaden dersom du benytter oss som kvalifisert energirådgiver for å energimerke og lage en tiltaksplan som passer for boligen din. I tillegg kan du få dekket inntil Kr 2.500,- for termofotografering.

Oppgaver som følger en energirådgiver:

 • Gi råd ved ønske om å oppgradere

 • Energimerke boligen

 • Lage energirapport slik bolig fremstår idag med planlagte anbefalte tiltak.

Priser

Energirapport – Enebolig, leilighet, rekkehus, halvpart av tomannsbolig og fritidsbolig.

 • Oppstart, inkludert første befaring, utarbeide rapport for bolig slik den fremstår idag med energimerking og planlagte/ anbefalte tiltak = Kr 9.990,-
 • Registrering av utførte tiltak, inkludert avsluttende befaring = Kr 6.125,-

Energimerking.

 • Energimerking av ny bolig/ leilighet = Kr 3.125,- pr stk. For flere enheter, spør oss om pris.

Termofotografering.

 • Enkel termofotografering av yttervegger, tak, gulv, vinduer og dører for sjekk av temperaturforskjeller = Kr 3.500,-

Praktisk info.

 • Bilkostnader avregnes etter faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser for kjøregodtgjørelse. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. vår timepris. til og fra arbeidssted
 • Enova kan dekke inntil kr 5000,- av kostnad til utarbeidelse av energirapport
 • Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Ta kontakt for andre henvendelser angående energimerking