Vi tar på oss oppdrag som prosjekt og byggeleder samt byggekontrollør for å påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og pris som igjen bidrar til at sluttproduktet blir fagmessig godt utført.

Byggekontroll bør benyttes i et hvert enkelt prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester. Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør fra oss kan man raskt unngå dyre overraskelser. Vi utfører kontroller underveis og ved å utføre slike kontroller kan man på et tidlig stadium avklare eventuelle feil, mangler og/ eller misforståelser. Vi gir deretter beskjed til utførende om dette, slik at de raskt og enkelt kan rette opp i dette.

Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden.

Vi innehar sentral godkjenning og er en Mesterbedrift

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse for prosjekter innenfor kategorien bygg. Nybygg, tilbygg og rehabilitering. Prosjektleder er nærmeste ledd til oppdragsgiver og vil normalt ha byggelederen(e) under seg ved delte entrepriser, dette gjelder stort sett for profesjonelle oppdragsgivere og ved større utbygginger.
Prosjektlederen bistår byggherren med faglige råd og henter inn nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.

Kompetanse

Prosjektleder er byggherrens nærmeste fagperson innen bygg og skal fortløpende gi byggherren råd igjennom prosjektet og innhente nødvendig kompetanse for å sikre en god gjennomføring av byggverket.

Lojalitet

Prosjektleder er byggherrens forlengede arm og har det overordnede ansvaret for prosjektorganisasjonen.

Oppgaver som kan følge en prosjektleder:

 • Bistå byggherre med å komme i gang med et prosjekt
 • Engasjere en ansvarlig søker
 • Etablere en prosjektorganisasjon
 • Etablere en SHA-plan
 • Bistå byggherre og ansvarlig søker.
 • Ansvar for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
 • Gjennomføre tilbudsprosess og forhandle fram kontrakt med utførende
 • Klargjøre for avtaler og kontrakter med de utførende

 • Overordnet kontroll for prosjektets økonomi
 • Følge opp avvik, endringer og tvister
 • Ansvar for overtakelse og eventuelt etterarbeid

Kostnad

Dette kan synes å være kostbart, det er faktisk ikke det. Det som er listet opp er et generelt forslag, vi tilpasser oss etter deres ønsker og behov i prosjektet. Ta kontakt med oss for en prat så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt.

Priseksempel

Prosjekt for oppføring av en normal enebolig til Kr 10.000.000,- i Tønsberg. Byggetid 10 mnd.

 • Lage anbudsmateriale, basert på tegninger fra byggherre
 • Kontroll av tilbud mot ønsket utførelse
 • Klargjøre for avtaler og kontrakter med de utførende
 • Foreslå kontrakter ovenfor utførende
 • Avholde byggemøte hver 2 uke og utarbeidelse av referat
 • Oppfølging på byggeplass, med sjekk av leveransen, krav til kvalitet og fremdrift, 1 besøk pr uke
 • Faktura kontroll og oppfølging av endringer
 • Tilstedeværelse på overtakelse/ ferdigbefaring
 • Oppfølging av eventuell mangelliste

Dette gir da en total kostnad på Kr 125.900,- og er kun en økning på 1,3% av totalkostnaden for eneboligen.

Antall timer er under rammen av normal utførelse og oppfølging, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet.

Byggeleder

Byggeleder er en bygningskyndig person som på vegne av byggherren organiserer og styrer entreprenørene i et oppdrag. Vanligvis rapporterer byggeleder til en prosjektleder. Ved mindre prosjekter rapporterer han/hun direkte til byggherre/oppdragsgiver. Dette gjelder for alt fra enebolig, flermannsbolig og leilighetskomplekser.

Kompetanse

Byggeleder er en fagperson og skal påpeke forhold og avvik som ikke er i tråd med beskrivelse, tegninger, forskrifter og generelt god byggeskikk.

Lojalitet

Byggeleder skal fronte byggherrens interesser mot entreprenør og arbeide for at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt fremdriftsplan, budsjett og til rett kvalitet.

Oppgaver som kan følge en byggeleder

 • Bistå med utarbeidelse av kontrakt
 • Oppfølging på byggeplass
 • Avholde og referere byggemøter
 • Delta i vernerunder
 • Følge opp fremdrift og rapportere om fremdriftsproblemer
 • Følge opp utførelsen, med tilhørende krav til kvalitet.
 • Følge opp at utførende har tilgang til nødvendige tegninger og beskrivelser.
 • Sjekke eventuelle timelister for leverandører/UE der dette er særskilt avtalt
 • Kontroll av faktura og følge opp endringer
 • Arrangere og delta på befaringer på byggeplass
 • Være med på ferdigbefaring og oppfølging av eventuell mangelliste

Kostnad

Dette kan synes å være kostbart, det er faktisk ikke det. Det som er listet opp er et generelt forslag, vi tilpasser oss etter deres ønsker og behov i prosjektet. Ta kontakt med oss for en prat så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt.

Priseksempel

Prosjekt for oppføring av en normal enebolig til Kr 7.000.000,- i Tønsberg. Byggetid 8 mnd.

 • Kontroll av tilbud mot ønsket utførelse
 • Foreslå kontrakt ovenfor utførende
 • Avholde byggemøte hver 2 uke og utarbeidelse av referat
 • Oppfølging på byggeplass, med sjekk av leveransen, krav til kvalitet og fremdrift, 1 besøk pr uke
 • Faktura kontroll og oppfølging av endringer
 • Tilstedeværelse på overtakelse/ ferdigbefaring

Dette gir da en total kostnad på Kr 83.900,- og er kun en økning på 1,2% av totalkostnaden for eneboligen.
Antall timer er under rammen av normal utførelse og oppfølging, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet.

Rådgivning

Rådgivning er generell rådgivning til byggherre eller utførende entreprenør. Dette kan være påstartete prosjekter eller før prosjektet er startet. Vi kan bistå på alle mulige plan, helt fra tidlig planlegging. For eksempel kan vi for en byggherre hjelpe til med å lage anbudsmateriell, gjøre kostnadsestimater, følge opp utførende og mye mer. Til utførende entreprenører så kan vi bistå dere med forslag til løsninger, lage anbudsunderlag, møtevirksomhet, fremdrift og dialog med byggherre/ utførende.

Oppgaver som kan følge en rådgiver

 • Lage anbudspapirer
 • Forslag til løsninger
 • Oppfølging på byggeplass
 • Lage kostnadsestimater
 • Mellomledd til byggherre og utførende
 • Delta på møter
 • Kontroll av tilbud mot ønsket utførelse
 • Lage anbudsmateriale til oppdragsgiver
 • Tilstedeværelse på en overtakelses/ ferdigbefaring
 • Oppfølging av mangelliste

Kostnad

Dette kan synes å være kostbart, det er faktisk ikke det. Det som er listet opp er et generelt forslag, vi tilpasser oss etter deres ønsker og behov i prosjektet. Ta kontakt med oss for en prat så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt.

Priseksempel

Prosjekt for oppføring av enebolig til Kr 6.000.000,- i Tønsberg. Byggetid 7 mnd.
Lage eksempel til anbudsmateriale
Kontroll av tilbud mot ønsket utførelse
Foreslå kontrakt ovenfor utførende
Oppfølging på byggeplass, 1 besøk pr uke
Tilstedeværelse på overtakelse/ ferdigbefaring

Dette gir da en total kostnad på Kr 56.900,- og er kun en økning på 1% av totalkostnaden for eneboligen.

Antall timer er under rammen av normal utførelse og oppfølging, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet.

Kontraktsrådgivning

Vi tilbyr kontaktsrådgivning til oppdragsgivere som har behov for bistand av dette til sitt prosjekt, dette for valg av leverandør, arkitekt, utførende, konsulenter. Vi kan også bistå med eventuelle anbudspapirer og evaluering av innkommende tilbud til oppdragsgiver.

Kompetanse

Kontraktsrådgiver vil komme med sin anbefaling til byggherren på hvem de burde inngå avtaler med, utførende og leverandører, basert på anbudspapirer og innkommende tilbud.

Lojalitet

Kontraktsrådgiver er oppdragsgivers representant

Oppgaver som kan følge en kontraktsrådgiver:

 • Utarbeidelse av anbudsunderlag
 • Valg av konsulent, utførende og leverandør
 • Avklaringsmøter
 • Utarbeidelse av kontrakt

Kostnad

Dette kan synes å være kostbart, det er faktisk ikke det. Det som er listet opp er et generelt forslag, vi tilpasser oss etter deres ønsker og behov i prosjektet. Ta kontakt med oss for en prat så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt

Priseksempel

Prosjekt for oppføring av en normal enebolig til Kr 7.000.000,- i Tønsberg. Byggetid 8 mnd.

 • Lage anbudsmateriale, basert på tegninger og møte med byggherre
 • Kontroll av tilbud mot ønsket utførelse
 • Avklaringsmøter
 • Klargjøre for avtaler og kontrakter med de utførende

Dette gir da en total kostnad på Kr 22.900,- og er kun en økning på 0,3% av totalkostnaden for eneboligen.

Antall timer er under rammen av normal utførelse og rådgivning, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet.

Priser

Her er noen eksempler på type jobber vi kan bistå med som byggekontrollør. Kostnad i eksemplene er under rammen av normal utførelse og oppfølging, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet. Ta kontakt med oss så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt

Bytting av 0-5 vinduer på en enebolig

 • Hjelpe til med kontroll av innkommende tilbud
 • Foreslå kontrakt
 • Oppfølging under installasjon av vinduer
 • Kontroll av faktura
 • Sluttbefaring

Pris fra Kr 2.900,-

Bygging av terrasse på mark – opptil 50m2

 • Hjelpe til med kontroll av innkommende tilbud
 • Foreslå kontrakt
 • Oppfølging under arbeidene
 • Kontroll av faktura
 • Sluttbefaring

Pris fra Kr 3.200,-

Oppsetting av ferdig garasje, opptil 50m2

 • Hjelpe til med kontroll av innkommende tilbud
 • Foreslå kontrakt
 • Oppfølging under arbeidene
 • Kontroll av faktura
 • Sluttbefaring

Pris fra Kr 3.900,-

Bytting av 6-10 vinduer på en enebolig

 • Hjelpe til med kontroll av innkommende tilbud
 • Foreslå kontrakt
 • Oppfølging under installasjon av vinduer
 • Kontroll av faktura
 • Sluttbefaring

Pris fra Kr 3.900,-

Bytting av tak, opptil 150m2

 • Hjelpe til med kontroll av innkommende tilbud
 • Foreslå kontrakt
 • Oppfølging under arbeidene
 • Kontroll av faktura
 • Sluttbefaring

Pris fra Kr 7.900,-

Bytte kledning på std. bolig – Opptil 150m2

 • Hjelpe til med kontroll av innkommende tilbud
 • Foreslå kontrakt
 • Oppfølging under arbeidene
 • Kontroll av faktura
 • Sluttbefaring

Pris fra Kr 7.900,-

Rehabilitering av bolig innvendig – Opptil 100m2

 • Hjelpe til med kontroll av innkommende tilbud
 • Foreslå kontrakt
 • Oppfølging under arbeidene
 • Kontroll av faktura
 • Sluttbefaring

Pris fra Kr 8.900,-

Bistå med overlevering av prosjekt

 • Tilstedeværelse på overlevering i samråd med byggherre.
 • Følge opp eventuell mangelliste

Kostnad: Ta kontakt med oss for pris, da dette avhenger av omfang for prosjektet.