Vi tar på oss oppdrag innen eiendomsutvikling, prosjektledelse og prosjektkontrollør.

Prosjektledelse er byggherrens forlengede arm i prosjektene, vi bistår dere gjennom hele denne prosessen på en trygg og profesjonell måte.

Vi bistår også med eiendomsutvikling, hvis dere har en en tomt/ eiendom dere ønsker å utvikle kan vi bistå dere med dette fra start til mål.

Prosjektkontroll bør benyttes i et hvert enkelt prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester. Ved å bruke en fagkyndig prosjektkontrollør fra oss kan man raskt unngå dyre overraskelser. Vi utfører kontroller underveis og ved å utføre slike kontroller kan man på et tidlig stadium avklare eventuelle feil, mangler og/ eller misforståelser. Vi gir deretter beskjed til utførende om dette, slik at de raskt og enkelt kan rette opp i dette.

Kostnader med prosjektkontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden.

Vi innehar sentral godkjenning og er en Mesterbedrift

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse for innenfor kategorien bygg. Dette vil si alt innenfor nybygg, rehabilitering og utvikling av eiendom. Besitter du en tomt/ eiendom du har lyst til å utvikle, bistår vi deg med dette fra start til mål. Med dette så bistår vi byggherren med faglige råd og henter inn nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse av deres prosjekt.

Kompetanse

Prosjektleder er byggherrens nærmeste fagperson innen bygg og skal fortløpende gi byggherren råd igjennom prosjektet og innhente nødvendig kompetanse for å sikre en god gjennomføring av byggverket.

Lojalitet

Prosjektleder er byggherrens forlengede arm og har det overordnede ansvaret for prosjektorganisasjonen.

Oppgaver som kan følge en prosjektleder:

 • Bistå byggherre med å komme i gang med et prosjekt
 • Engasjere en ansvarlig søker
 • Etablere en prosjektorganisasjon
 • Etablere en SHA-plan
 • Bistå byggherre og ansvarlig søker.
 • Ansvar for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
 • Gjennomføre tilbudsprosess og forhandle fram kontrakt med utførende
 • Klargjøre for avtaler og kontrakter med de utførende

 • Oppfølging på byggeplass med sjekk av leveransen

 • Overordnet kontroll for prosjektets økonomi
 • Følge opp avvik, endringer og tvister
 • Ansvar for overtakelse og eventuelt etterarbeid

Kostnad

Dette kan synes å være kostbart, det er faktisk ikke det. Det som er listet opp er et generelt forslag, vi tilpasser oss etter deres ønsker og behov i prosjektet. Ta kontakt med oss for en prat så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt.

Priseksempel

Prosjekt for oppføring av en normal enebolig til Kr 9.000.000,- i Tønsberg. Byggetid 10 mnd.

 • Kontroll av tilbud mot ønsket utførelse
 • Klargjøre for avtaler og kontrakter med de utførende
 • Oppfølging på byggeplass, med sjekk av leveransen, krav til kvalitet og fremdrift, 1 besøk annenhver uke
 • Faktura kontroll og oppfølging av endringer
 • Tilstedeværelse på overtakelse/ ferdigbefaring
 • Oppfølging av eventuell mangelliste
Dette gir da en kostnad på Kr 129.000,- og er kun en økning på 1,5% av totalkostnaden for prosjektet. Antall timer er under rammen av normal utførelse og oppfølging, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet.

Eiendomsutvikling

Besitter du en egen tomt som du har lys til å utvikle men vet ikke helt hvor du skal starte ?. Ta kontakt med oss da vi har god erfaring på dette området og hjelper deg fra start til mål.

Kompetanse

Vi har mange års erfaring med utvikling av egen eiendom, med dette har vi utarbeidet oss en bred erfaring på området

Lojalitet

Vi skal fronte byggherrens interesser til prosjektet og arbeide for at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt fremdriftsplan, budsjett og til rett kvalitet.

Oppgaver som kan følge en utvikler

 • Bistå med å komme i gang med prosjektet

 • Engasjere en arkitekt

 • Fremskaffe en kostnadsplan for ønsket prosjekt

 • Lage underlag for innhold til prosjektet

 • Innhente priser på utførelse og vurdering av salgspriser

 • Oppfølging av utførelsen av prosjektet

 • Kontroll av faktura og følge opp endringer
 • Arrangere og delta på befaringer på byggeplass
 • Være med på ferdigbefaring og oppfølging av eventuell mangelliste

Kostnad

Ta kontakt med oss for en prat så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt.

Priseksempel

Ta kontakt med oss for å få pris på dette. Da dette avhenger veldig av type prosjekt dere ønsker og rollefordeling.

Prosjektkontrollør

Vi tilbyr prosjektkontroll til oppdragsgivere som har behov for bistand av dette til sitt prosjekt.

Kompetanse

Våre prosjektkontrollører har utdannelse innen bygg og anleggsfagene

Lojalitet

Prosjektkontrollør er oppdragsgivers representant

Oppgaver som følger prosjektkontrolløren:

 • Dokumentasjons kontroll ved oppstart av gitt tillatelse

 • Kontroll av tegninger

 • Oppfølging av utførelse

 • Dokumentasjon av utførelsen, med bilder og enkel rapport fra hvert besøk.

 • Kontroll av underlag for ferdigattest

Kostnad

Vi tilbyr her flere pakkeløsninger som er tilpasset til areal på huset/ prosjektet.

For andre prosjekter Ta kontakt med oss for en prat så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt.

Priseksempel

Pakkene er laget ut ifra størrelsen på prosjektet. For hver pakke, så inngår oppgavene som er angitt over.

 • Hus/ leilighet <50 m2 = Kr 10.000,-
 • Hus/ leilighet 50-100m2 = Kr 15.000,-
 • Hus/ leilighet 100-150m2 = Kr 30.000,-
 • Hus/ leilighet 150-200m2 = Kr 50.000,-
 • Hus/ leilighet >200m2 = Ta kontakt for pris
 • For andre type prosjekter, ta kontakt for pris.

For disse pakkene så gjelder følgende sjekk:

 • Dokumentasjonskontroll ved oppstart av gitt tillatelse
 • Sjekk av tegninger oppimot gitt tillatelse og utførende part
 • Sjekk av såle/ grunnmur oppimot innmåling, plassering og høyde
 • Sjekk av reisverk, sviller, bæringer og åpninger
 • Sjekk av tekniske føringer før vegger lukkes
 • Sjekk av overflater før behandling
 • Sjekk av overflater etter behandling/ maling
 • Sjekk før ferdigattest

Eventuelt behov for møter, avklaringer, eller annen bistand så utføres dette etter medgått tid.

Antall timer er under rammen av normal utførelse og normal enebolig, dette kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet.

Priser

Her er noen eksempler på andre type jobber vi kan bistå med som prosjektkontrollør. Kostnad i eksemplene er under rammen av normal utførelse og oppfølging i Tønsberg, priser kan variere fra prosjekt type, varighet og kompleksitet. Ta kontakt med oss så kan vi komme med et tilbud til deres prosjekt

Bytting av 0-5 vinduer på en enebolig

 • Oppfølging under installasjon av vinduer – 1 besøk
 • Enkel rapport med bilder

Pris Kr 1.500,-

Bygging av terrasse på mark – opptil 50m2

 • Oppfølging under arbeidene – 1 besøk
 • Enkel rapport med bilder

Pris Kr 1.900,-

Oppsetting av ferdig garasje, opptil 50m2

 • Oppfølging under arbeidene – 1 besøk
 • Enkel rapport med bilder

Pris Kr 2.100,-

Bytting av 6-10 vinduer på en enebolig

 • Oppfølging under installasjon av vinduer – 1 besøk
 • Enkel rapport med bilder

Pris Kr 2.100,-

Bytting av tak, opptil 150m2

 • Oppfølging under arbeidene – Besøk hver 2 uke
 • Enkel rapport med bilder for hvert besøk

Pris fra Kr 2.500,-

Bytte kledning på std. bolig – Opptil 150m2

 • Oppfølging under arbeidene – Besøk hver 2 uke
 • Enkel rapport med bilder for hvert besøk

Pris fra Kr 2.500,-

Rehabilitering av bolig innvendig – Opptil 100m2

 • Oppfølging under arbeidene – Besøk hver 2 uke
 • Enkel rapport med bilder for hvert besøk

Pris fra Kr 3.900,-

Bistå med overlevering av prosjekt

 • Tilstedeværelse på overlevering i samråd med byggherre.
 • Følge opp eventuell mangelliste

Kostnad: Ta kontakt med oss for pris, da dette avhenger av omfang for prosjektet.