Vi skaper trygghet

Vi skaper trygghet

Vi tar på oss oppdrag som Prosjekt og Byggeleder samt byggekontrollør for å påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og pris som igjen bidrar til at sluttproduktet blir fagmessig godt utført

Tjenester

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse for prosjekter innenfor kategorien bygg: Nybygg, tilbygg og
rehabilitering.

Byggeleder

Byggeleder er en bygningskyndig person som på vegne av byggherren organiserer og styrer entreprenørene i et oppdrag.

Rådgivning

Rådgivning er generell rådgivning til byggherre eller utførende entreprenør. Dette kan være påstartete prosjekter eller før prosjektet er startet.

Vi er der når du trenger oss

Byggekontroll bør benyttes i et hvert enkelt prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester. Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør fra oss kan man raskt unngå dyre overraskelser. Vi utfører kontroller underveis og ved å utføre slike kontroller kan man på et tidlig stadium avklare eventuelle feil, mangler og/ eller misforståelser. Vi gir deretter beskjed til utførende om dette, slik at de raskt og enkelt kan rette opp i dette.

En god forsikring

Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden.